Dynnabråtån - Gran

Dynnabråtån - Gran

Fire store, byggeklare boligtomter med fantastisk sol- og utsiktsforhold med landlig beliggenhet.


Beliggenhet

Fin beliggenhet i Gran med meget bra utsikt og solforhold. Marka/ friområde i umiddelbar nærhet med alle friluftsmuligheter sommer som vinter. Kort avstand til løypenettet på Koperudtoppen, dette er ett enormt løypenett med løyper som går mot Lygna, Gjøvik og innover mot Nittedal. Dette er preparerte løyper av god kvalitet. I Gran sentrum finner man de fleste servicetilbud. Butikkene er plassert på 2 kjøpesentre og i den trivelige storgata med butikker på hver side. Tog på Lunner og Gran med forbindelser til Oslo. Ca. 50 min. med bil til Oslo og ca. 30 min til Gardermoen.

Tomten

Store tomter med fantastisk sol- og utsiktsforhold. Alle 4 tomtene er i dag naturtomter uten noe form for infrastruktur eller opparbeidelse. Strøm, vann og avløp i tomtegrense.

Tomt 1 gnr 240, bnr 24 denne er på 2.369 kvm. Pris kr. 890.000,-

Tomt 2 gnr 240, bnr 26 denne er på 2.191 kvm. Pris kr. 790.000,-

Tomt 3 gnr 240, bnr 27 denne er på 1.312 kvm. Pris kr. 590.000,-

Tomt 4 gnr 240, bnr 28 denne er på 1.980 kvm. Pris kr. 690.000,-

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig i LNFR området i henhold til kommuneplan datert 26.05.11 med tilhørende reguleringsbestemmelser Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Eiendommens utgifter: Ikke fastsatt noe avgifter på eiendommen ennå.

Adkomst

Fra Oslo: Følg RV 4 ut av byen til forbi Roa og til Volla. Der tar du av til Flågenvegen som går av til høyere, følg veien ca 1,5 km så går det av en vei til høyre inn til Dynnabråten følg veien til enden. På hver tomt vil det bli satt opp tomteskilt fra Krogsveen.

27_1568085699
27_540764660
27_785351190
27_1220191957
27_1653586785
27_905702940