Raastadstykket

Raastadstykket

Stor tomt på Jaren med mange muligheter. Barneskole som nærmeste nabo.


Prisantydning 3 900 000,-

Tomteareal 14 500 m² eiet


Kort om eiendommen

Eiendommen er regulert dels til eneboliger og dels til konsentrert småhusbebyggelse. Utnyttelsen er hhv. 35 og 25 % BYA. Inkludert i arealet er også to områder regulert til fri/lek. Eiendommen antas å kunne bebygges med ca. 38 enheter fordelt på eneboliger, rekkehus og flermannsboliger.

Innhold

Gran kommune - inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende Gran kommunes visjon gir uttrykk for grunnleggende verdier som vi ønsker skal prege kommunen både som lokalsamfunn og som organisasjon. Formuleringene skal gi både innbyggere og ansatte noe å strekke seg etter og den skal være med på å prege kommunens utviklingsarbeid.

Gran kommune ligger i søndre del av Oppland, på begge sider av Randsfjorden og er den størstsæe av hadelandskommunene. De fleste innbyggerne bor syd i kommunen der avstanden til Oslo er mellom 60 og 70 km. Her ligger også de 3 tettstedene Brandbu, Jaren og Gran med tilsammen ca. 5000 innbyggere. Pr. 01.10.11 var det 13 484 innbyggere i kommunen. I tiden framover regnes det med befolkningsvekst. Totalt areal er 760 kvkm, herav 63% skog, 10% jordbruksareal og 27% vann og annet areal.

Gran kommunestyre har vedtatt et desentralisert bo-, skole- og barnehagetilbud. Ved siden av kommunale tomtefelt i de tre tettstedene, i Grymyr og på Bjoneroa, tilrettelegger Gran kommune også for boligbygging andre steder. Gran kommune har 9 rene barneskoler, 1 kombinert 1.-10. skole og 2 rene ungdomsskoler. Skolene har fra 60 og opp til 260 elever. I kommunen er det også en videregående skole og folkehøyskole. Barnehagetilbudet er godt utbygd både med private og kommunale barnehager.

Riksveg 4 er hovedadkomsten fra Oslo. Gjøvikbanen har forstadstog som stanser på Gran, Jaren og Bleiken stasjon. Ny veiforbindelse til hovedflyplassen på Gardermoen gir en reisetid på 40 min fra sentrale deler av kommunen. Denne veiforbindelsen er en viktig vest - østforbindelse i Norge og gjør Gran kommune til en mer sentral kommune - dønn på jordet og helt sentralt. Som eneste innlandskommune i Norge har Gran kommune også egen ferge. Randsfjordferga frakter passasjerer mellom vestsiden og østsiden av Randsfjorden.

Standard:

Gran kommune har et levende og variert kulturliv og utallige tilbud om fritidsaktiviteter. Blant mange lag og foreninger kan spesielt nevnes en rekke kor og korps på tildels høyt nivå. Hadeland har også en aktiv jazzklubb. Håndball, dame- og herrefotball, ski og hestesport har spesiell stor oppslutning. Kommunen driver egne tilbud som bibliotek, kino, kulturskole og klubbtilbud til forskjellige brukergrupper. Det er rike muligheter til friluftsliv sommer som vinter. Gamle ferdselsårer som fortsatt har preg av fortidens bygdeveger går gjennom et av Østlandets vakreste kulturlandskap og passerer bl.a. Søsterkirkene, Steinhuset, St. Petri og Hadeland Folkemuseum.

Tilrettelagte naturstier gir deg informasjon om kultur, natur og tradisjon på Hadeland. I Røykenvika ved Randsfjorden finner du en opparbeidet småbåthavn. Badeplasser finner du både langs Randsfjorden og i skogsvann "inne på åsen. "Øståsen og Veståsen" er store sammenhengende skogområder med gode fiskevann og jaktmuligheter. Inne på Veståsen, i Fjorda, har vi et av Norges beste områder for padling. Vinterstid ligger 200 km maskinpreparerte skiløyper til ditt bruk, herav 21 km med lys. Lygnasæter er det store utfartsstedet vinterstid. Ellers kan Gran kommune by på skøytebane på Brandbu og regional skiarena på Lygna samt mindre skianlegg ellers i bygda. Gran kommune har en rik og spennende historie. Det er nok å nevne Granavollen med Søsterkirkene fra middelalderen og Steinhuset, en svært gammel steinbygning som ingen er helt sikre på hva har vært brukt til.

Beliggenhet:

Eiendommen er regulert dels til eneboliger og dels til konsentrert småhusbebyggelse. Utnyttelsen er hhv. 35 og 25 % BYA. Inkludert i arealet er også to områder regulert til fri/lek. Eiendommen antas å kunne bebygges med ca. 38 enheter fordelt på eneboliger, rekkehus og flermannsboliger.

Adkomst

Ta av fra Rv 4 ved Jaren og hold til høyre inn Nordre Ålsvegen og følg denne ca 450 m. Ta deretter til venstre inn Risbakkvegen som følges i ca 1,5 km. Nysethvegen går inn til venstre. Følg Nysethvegen bortover og eiendommen ligger på høyre hånd. Det vil bli skiltet under fellesvisninger.

97_1287752818 (1)
97_1854017648 (1)