Sørlivegen

Sørlivegen

Flotte boligtomter i naturskjønne omgivelser i Vestbygda. Veg, vann, avløp og strøm til tomtegrensene.


Kort om eiendommen:

Flotte boligtomter i naturskjønne omgivelser i Vestbygda på Harestua. I alt 6 tomter fra 985 kvm til 1091 kvm med priser fra kr 430 000 til kr 600 000,-. Alle med vann, avløp og strøm til tomtegrensen.

Beliggenhet:

Tomtene har flott beliggenhet med fint utsyn og gode solforhold.

Det er meget gode friluftsmuligheter i nærområdet med bl.a oppkjørte skiløyper i Nordmarka og Romeriksåsen, samt lysløyper på vinterstid. Sommerstid flotte tur- og sykkelmuligheter og badestrand ved Harestuvannet. Meget aktivt idrettslag og sykkelklubb. Harestua har et helt moderne idrettsanlegg med kunstgress fotballbane. Ny idrettshall, Harestua Arena, er under bygging og skal stå ferdig i 2016. Ca 5 min i bil til dagligvare/post, bank, barnehager, skoler (1-10 trinn), byggevareforretning, møbelforretning, frisør, tannlege, helsestudio og nytt legesenter/fysioterapi.

Kjøretid til Oslo 45 minutter, og til Gardermoen 35 minutter.

Følgende er sakset fra Lunner kommunes hjemmesider: "Lengst syd i Lunner kommune ligger HARESTUA tettsted.

Lunner kommune er den sydligste av kommunene i Oppland fylke og tilhører regionen Hadeland, som består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Lunner kommune har grense mot kommunene Oslo, Nittedal, Nannestad, Ringerike, Jevnaker og Gran. Innbyggertallet i Lunner er pr. 1. januar 2013 - 8880 mennesker.

Avstanden til Oslo er 45 km. Avstanden til Gjøvik er 77 km. Avstanden til Gardermoen er pr. i dag på 30 km. Kommunen er en typisk pendlerkommune hvor ca. 50% av arbeidstakerne arbeider utenfor kommune. Den største strømmen av dagpendlere går til Oslo, men en økende del går også til Gardermoen hovedflyplass.

Det er et allsidig og aktivt kulturtilbud i kommunen tilknyttet frivillige lag og organisasjoner. Det finnes rikelig med utfartsmuligheter både på sommer og vinterstid, med ca. 200 km maskinpreparerte skiløyper og gode sykkelveier i Nordmarka mot Oslo, og Øståsen/Romeriksåsen mot Nannestad. Det finnes et utall av fiskevann. Kanoutleie ved Harestua Kro. Det finnes mange vakre rasteplasser og badeplasser ved Harestuvannets østre side."

Adkomst:

Ta av mot Harestua fra rv 4, følg deretter skilting mot Vestbygda. Følg Vestbygdvegen fra rundkjøringen ca. 1 km og ta til venstre inn i Sørlivegen. Kjør vegen ca. 300 m. Tomtene er merket med gnr/bnr og størrelse.

86_312734099
86_1164075654
86_216936209
86_1760629761
86_1794121006
86_1163288046
86_147936288