Harestustranda

Harestustranda

31 vestvendte eneboligtomter med sol fra morgen til kveld med utsikt mot Harestuvannet.


Harestustranda har en fantastisk vestvendt beliggenhet og sol fra morgen til kveld. Dette er en unik mulighet til å erverve tomt langs Harestuvannet. Området som legges ut for salg består av 31 eneboligtomter.

Tomtene har størrelser fra ca. 700 - 1 115 m² og en BYA på 30%. Det er fleksible reguleringsbestemmelser som gir deg mulighet til å bygge både funkis eller mer tradisjonell byggemåte. Tomtene selges som råtomter og vil bli fradelt før overtakelse. Kjøper er selv ansvarlig for grunnarbeider på selve tomten. Offentlig vann/avløp, fiber og strøm vil ligge i tomtegrense. Interne veier blir asfalterte og overtas av Lunner kommune.

Området som nå selges er avsatt til eneboliger, eneboliger med utleiedel eller tomannsboliger. Biloppstillingsplasser skal medregnes i BYA med 18 kvm pr. plass. Bebyggelsen tillates utformet med saltak, pulttak og/eller flate tak. Utformingen skal sees i sammenheng med bygningsmiljøet for hvert enkelt delfelt innenfor planen. Maksimal byggehøyde er mønehøyde inntil 7,5 m, gesimhøyde 7,0 m. Høydene måles til ferdig planert terrengs gjennomsnitts nivå. I skrått terreng skal bebyggelsen ha en underetasje eller avtrappes med flere plan og tilpasses terrenget.

Går du med drømmer om å bygge drømmehuset ditt, har du mulighet til dette nå. Det er lite tomter å oppdrive nær Oslo og i tillegg er det sjeldent man finner tomter med så flott utsikt. Tomtene har en fantastisk beliggenhet langs Harestuvannet, hvor man vil få utsikt mot vannet fra de aller fleste tomtene.

Harestustranda5
Harestustranda4
Harestustranda3
Harestustranda1
Harestustranda 2