Moen - Jaren

Moen - Jaren

Tomtefeltet ligger i landlige omgivelser fint til i Moen med til dels spredt boligbebyggelse.


Nærhet til dagligvare, post i butikk og togstasjon med ca. 4 km unna. Nærmeste handelssted blir Brandbu (ca 5 km) og Gran (ca 7,5 km) med gode handlemuligheter. Avstand til Gjøvik er ca. 50 km, ca. 70 km til Oslo og ca 45 km til Gardermoen.

Kommuneplan: Kommuneplanens arealdel - avsatt til boligbebyggelse.

Reguleringsplan foreligger ikke.

Det er tidligere utarbeidet er forslag til reguleringsplan, ligger vedlagt i salgsoppgaven. Planene må ansees som utdaterte og en eventuell ny prosess må gjennoppstartes av kjøper. Det presiseres at det innenfor det gamle forslaget til reguleringsplan ligger eiendommer eiet av andre.

Jaren3
Jaren 2
Jaren 1