Risbakkveien, Jaren

Risbakkveien, Jaren

Ferdig regulert tomtefelt på ca 30 mål med sentral beliggenhet ved Jaren skole.


Beliggenhet

Tomtefeltet ligger i landlige omgivelser like ved Jaren barneskole med til dels spredt boligbebyggelse i området. Nærhet til dagligvare, post i butikk og togstasjon med ca. 3 km unna. Nærmeste handelssted blir Brandbu (ca 7 km) og Gran (ca 5 km) med gode handlemuligheter.

Avstand til Gjøvik er ca. 50 km, ca. 65 km til Oslo og ca 50 km til Gardermoen.

Tomten

Råtomt med gressbakke og skog. Det er bebygd en eldre hytte på tomten. Det er godkjent at hytta kan rives i reguleringen. Riving og kostnad med dette må dekkes av ny eier.

Utarbeidet forslag til plankart med tilhørende utbyggingsplan over området følger vedlagt. For detaljert arealfordeling over den takserte parsell se vedlagte reguleringsplan.

Jaren tomtefelt 3
Jaren tomtefelt 2
Jaren tomtefelt 1