Rognekollen

Rognekollen

Tomtefeltet på totalt ca 131 761 m2. Området heter Rognekollen Økogrend i reguleringsplanen for området.


Pr i dag består tomtene i hovedsak av krattskog og delvis skogsområde. Området ligger litt i overkant av 1 time med bil til Oslo og litt i underkant av 1 time nordover til Gjøvik.

Det er spredt boligbebyggelse i områdene rundt tomtefeltet. Det er kort avstand til både Gran handelssenter og Brandbu sentrum hvor det er forskjellige butikker. På Andfossen ved Jaren er det videre dagligvare og møbelbutikk.

Videre er det også kort avstand til Lygna med sine flotte turmuligheter sommer som vinter. På Lygna er det hytteområder som er i sterk vekst.

Rognekollen 2
Rognekollen 1