Rønnerudmarka

Rønnerudmarka

67 solrike tomter i Rønnerudmarka. Byggeklare, vestvendte tomter med utsikt til fjorden.


Tomtefeltet består totalt av 67 boligtomter. Jevnaker kommune har åpnet opp for at alle tomter kan selges, se vedlagte kart. Det vil også fremgå av prislisten hvilke tomter som er solgt. Det vil bli tinglyst en servitutt på samtlige tomter, om at det kun er anledning til å bygge eneboliger eller enebolig med bi leilighet.

Beliggenhet

Tomtefeltet ligger på østsiden av Jevnaker sentrum, i forlengelse av eksisterende byggefelt i Hovsmarka. Tomtene er vestvendte med meget gode solforhold og utsikt til Randsfjorden. Feltet grenser inntil Nordmarka i øst med kort vei til løypenett og sykkelstier. Gangavstand til offentlig badestrand på Haugerstranda og Verkevika. Randsfjorden, Nordmarka og Veståsen byr på storslåtte naturopplevelser sommer som vinter.

Det er kort gangavstand til Toso skole samt barnehager i Hovsmarka. Avstand til Gardermoen med bil er ca.50 min. og til Sandvika ca. 40 min. Nærmeste sentrum blir Nesbakken, ca 4. km med apotek, pol, bank, matvarebutikker, klesforretninger, sport, legekontorer og frisører etc.

Det er også gangavstand til en av norges mest besøkte turistattraksjon Hadeland Glassverk. Kistefos-Museet opplever stadig større besøk i sommerhalvåret, og utvider sesongen med tanke på å bli helårs museum. Kulturlivet blomstrer, og det er alltid arrangementer verd å få med seg på Jevnaker. En håndfull spisesteder finnes for dem som ønsker å spise ute. De fleste stedene har øl- og vinrett.

Adkomst

Fra Hadeland Glassverk følger man Rv.35 under undergangen og til venstre mot Roa. Følg veien gjennom Toso og ta til høyre inn Gamlevegen. Videre følger man Torshovveien, og tar til venstre inn til tomtefeltet oppi bakken.

Beskaffenhet

Tomtene leveres ferdig med vei, vann, kloakk og bredbånd til tomtegrensen. Feltet er opparbeidet med asfalterte veier og gatelys. Veien på feltet er privat, men vedlikeholdet er overtatt av kommunen. Det er avsatt areal til felles friområde.

Rønnerudmarka1
Rønnerudmarka4
Rønnerudmarka3
Rønnerudmarka2