Trulserud - Jaren

Trulserud - Jaren

Attraktitvt tomteområde regulert for bolig i populært boområde.


Tomteområdet er ferdig detaljregulert til boligbebyggelse med konsentrert småhusbebyggelse. Boligfeltet har fin beliggenhet på Trulserud i et godt etablert og attraktivt boligområde sentralt på Jaren. Boligfeltet fremstår med hyggelige grøntområder og vestvendt beliggenhet med gode solforhold fra tidlig om morgenen til sent på kveld.

Brandbu er nærmeste handelssenter med en avstand på ca 3 km. Nærmeste dagligvare er på Andfossen, 2 km fra boliggeltet. Det er 200 meter til barnehage, og 1,9 km til Moen barneskole. Det er gangvei fra boligfeltet til skolen. Fine tur og friluftsmuligheter i nærmiljøet. Det er 7 km til Gran og kort avstand til togstasjonen på Jaren.

Trulserud 1
Trulserud 4
Trulserud 3
Trulserud 2